homepage foto banner

Algemene voorwaarden

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van IVC Evidensia, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008, die via deze website geprint kunnen worden.

Lees ze hier. Uitprinten is ook mogelijk.

Hier ziet u een overzicht van de mogelijkheden. Staat uw gewenste behandeling er niet tussen neem dan contact op.

De hond wordt al vele jaren als proefdier gebruikt voor het ontwikkelen en testen van tandheelkundige implantaten bij mensen. De hierbij opgedane kennis komt dus terug richting de diergeneeskundige sector. De wetenschappelijke studies bij honden in het kader van de humane tandheelkunde beslaan echter een korte periode. Hoe de implantaten zich op de lange termijn gedragen bij de hond (en kat) is niet bekend of teleurstellend. Er zijn incidenteel gevallen bekend van honden waarbij een implantaat langer is vervolgd, maar de resultaten zijn tot op heden nog niet overtuigend.

Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meer wortels. De kroon is het deel dat boven het tandvlees uitsteekt. De wortels zijn in de kaak gelegen, onder het tandvlees. In iedere wortel loopt een kanaal, het wortelkanaal. Het wortelkanaal bevat zenuwvezels en kleine bloedvaten (zie afbeelding 1). In het geval van een tandfractuur of een verkleurde tand of kies is het wortelkanaal ontstoken geraakt. Als het wortelkanaal ontstoken is of ontstoken is geweest kan een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd worden om de tand of kies te behouden. Dit is vooral van belang bij werkhonden en showhonden.

Lees hier meer over Veterinaire wortelkanaalbehandeling

Gingivitis en parodontitis zijn veel voorkomende aandoeningen bij de hond en kat. Beide aandoeningen worden veroorzaakt door tandplak. Tandplak is een kleverig laagje dat het oppervlak van de kronen van de tanden en kiezen bedekt. In de tandplak zijn vele soorten bacteriën aanwezig. De bacteriën in de tandplak geven aanleiding tot een ontsteking in het tandvlees, de gingiva. De ontsteking van de gingiva noemt men een gingivitis. Wanneer een gingivitis niet behandeld wordt dan kan het overgaan in een parodontitis.

Het parodontium wordt aangeduid als het systeem dat zorgt voor de ophanging van de tanden en kiezen in de mondholte. Daarnaast zorgt het parodontium voor de beweging van de tanden en kiezen en beschermt het tandomliggende weefsels.

Denk hierbij aan gingivitis en parodontitis.
Gebitselementen.
(vullingen) van cariësgevallen of glazuurbeschadigingen.
Begeleiding en behandeling van standscorrectie. Gebitselement(en) - (bijvoorbeeld een beugel)
Controle aan-/afwezigheid volledig gebit bij pups (showhonden), wortelresten, niet doorgekomen gebitselementen.
Tumoren, fracturen, luxatie.
Mondholte. (metalen) kronen voor werkhonden. Behandeling gebitsproblemen knaagdieren en konijnen.

Contact

foto homepage

Tandheelkundig dierenarts
F.A.C. (Frans) Knaake

Maandag afwezig
Dinsdag en woensdag tel nieuwegein
Donderdag en vrijdag don vrij 06 21837660

afspraak maken 00

Locatie Den Haag

foto met de golden retrievers

Donderdag en vrijdag

Diergeneeskundig Verwijscentrum Belgisch Park
Namensestraat 13
2587 VV - Den Haag
T: don vrij 06 21837660

Bereikbaar voor informatie en het maken van afspraken.

Locatie Nieuwegein

nieuwegein

Dinsdag en woensdag

Per 1 juni 2019
Dierenziekenhuis Nieuwegein
Nijverheidsweg 1B
3433 NP Nieuwegein
T: tel nieuwegein
Email: info@edz-nieuwegein.nl
www.edz-nieuwegein.nl

Bereikbaar voor informatie en het maken van afspraken.

Aangesloten bij

European Veterinarian Dental Society (EVDS)
Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde (WVT)
Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG)
Evidensia Academy
Evidensia Nederland/IVC Group International

aangeslotenbij